Úvod Kontakty

Software Hardware Podpora Vedení_účetnictví

Komplex

Komplexní a efektivní systém pro správu Daňové evidence, Podvojného účetnictví a Mzdové agendy.

Komfortní a systémový přístup.
Vzájemné propojení dodávaných modulů.

Zjistit více

P-KOMPLEX

P-KOMPLEX

Subsystém /Zaměst./Kč           Do 25 Do 50 Do 100 Do 500 Nad 500
Účetnictví                                  6 970 9 270 16 260 27 880 41 820
Saldokonto                                2 480 3 230 5 710 9 920 14 880
 MTZ                                             2 990 3 990 6 990 11 960 17 940
Majetek                                      1 980 2 580 4 560 7 920 11 880
CELKEM                                     14 420 19 070 33 520 57 680 86 520
SÍŤOVÁ VERZE                          27 400 36 230 61 790 109 590 164 390
Zakázky                                     2 990 3 990 6 990 11 960 14 940
Spotřební daň                            2 990 3 990 6 990 11 960 14 940
Banka - příkazy, import výpisů zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

(verze DOS kompatibilní s WIN  7,8,10)

Systém “Podvojného účetnictví” se skládá z těchto modulů:

Účetnictví
Peněžní deník, Přehled dokladů, Hlavní kniha, Výsledovka středisek, podniku, Státní výkaz, Stavy účtů, Výkazy DPH, Výkazy ke Spotřební dani
Saldokonto
Faktura vydaná, přijatá, Prodejka za hotové, Zálohové faktury, Nevyrovnané pohledávky, závazky, Příkazy k úhradě, Upomínky,JCD,Kompenzace
MTZ
Příjemka, Výdejka, Převodka, Karta – Pohyb – Stav zásob, Podlimitní zásoby, Zásoby bez pohybu, Marže zásob, Cenové rozdíly
EZ
Evidence zakázek – výsledné kalkulace
Operativa
Hmotný a nehmotný majetek, Drobný HM, Leasing, Rezervy, Kniha jízd, Inventární seznamy, Pokladna – prodej přes paragony
Číselníky
Ceník, Účetní osnova, Střediska, Vozidla, Sklady, Adresář, Nastavení barev, tiskáren, klávesnice, času, data, Archivace, Rearchivace, Manuál
Multilicence
Základ + 3 000,- Kč od 2 do 5 uživatelů
+ 5 000,- Kč více jak 5 uživatelů
 • Stoprocentní interaktivní systémový přístup ve všech úlohách, možnost automatického číslování dokladů, přednastavení opakovaných hodnot v úlohách, možnost práce součastně ve více účetních obdobích
 • Vzájemné propojení dodávaných modulů – každý doklad se po zápisu promítne ihned do všech příslušných subsystémů, okamžitý tisk všech sestav bez předchozích výpočtů uzávěrky
 • Dodávaná účetní osnova s přímou vazbou na státní výkazy - Výsledovka, Rozvaha - plný i zkrácený rozsah, Cash flow
 • Metodicky vyřešená oblast DPH s vazbou na příslušné výkazy
 • Komplexně zpracovaná problematika MTZ s automatickým proúčtováním a vykazováním: Zásoby na cestě, Nevyfakturované dodávky, Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů, Rozpuštění cenových rozdílů
 • Komfortní Saldokonto odběratelů a dodavatelů s možností vedení v jakékoliv cizí měně, automatický výpočet kurzovních rozdílů, tisk příkazů k platbě, upomínek, přenos příkazu do banky a výpisů z banky
 • Přímá vazba Fakturace a číselník Zboží a Ceník materiálu
 • Vedení a automatické účtování o Majetku:
 • Dlouhodobý Hmotný a nehmotný majetek
 • Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Valutová pokladna, Devizová banka
 • Tisk všech účetních dokladů, knih a karet
 • Bohatý systém kontextové nápovědy
 • Široké systémové služby, které ocení jak začátečník, tak i zkušení uživatelé
 • Automatická vazba Mzdy x Účetnictví
 • Konverze důležitých sestav a dokladů pro zpracování ve WIN
 • Tisk sestav do PDF

Dodávané verze: – mono – multi – síťová

MultiSOFT-2000,v.o.s.
MultiSOFT-ACC, s.r.o.
Hybešova 62/14
693 01 Hustopeče u Brna

Odběr zpráv Napište nám Přidat k oblíbeným Kontakty

vytvořil Graweb