Úvod Kontakty

Software Hardware Podpora Vedení_účetnictví

Komplex

Komplexní a efektivní systém pro správu Daňové evidence, Podvojného účetnictví a Mzdové agendy.

Komfortní a systémový přístup.
Vzájemné propojení dodávaných modulů.

Zjistit více

M-KOMPLEX

MZDY A PERSONALISTIKA

Komplexní mzdový systém, zabezpečující zpracování mezd veškerých kategorií pracovníků (měsíční mzdy a platy, hodinové sazby,úkolová, časová, ostatní a kombinovaná mzda do úrovně - středisko - zakázka - výkon) včetně výstupu do účetnictví, s volbou interaktivního nebo dávkového režimu, doplňkové a personální evidence, pracovních smluv, zápočtů, důchodů, generátorů sestav, výkazů Práce (MF) 2-04, (MŠMT) P 1-04, PAM-ID, statistického šetření ISPV, ISCP a IS ZaP (Trexima Zlín s.r.o.), ročního a čtvrtletního zpracování (mzdové listy, průměry,daně, DSSP, zdanitelné příjmy atd.), formuláře pro ZP, SSZ, příkazy k úhradě, ELDP, kompatibilní média, přenos dat přes modem, elektronické bankovnictví, XML výstupy, komunikace přes Portál veřejné správy atd.

Pro SOU, OU a ISŠ dodáváme Odměny za produktivní práci učňů jako samostatný produkt.

Programovací jazyk: Super Redap verze 1.01, 2.60 - Run Time firmy SOFTWARE REDAP

Verze programu: monouživatelská, multiuživatelská, síťová

Mzdová agenda zahrnuje tyto hlavní kroky zpracování:

 • pořízení a údržba kmenového souboru zaměstnanců, dat narození nezaopatřených dětí, adres zaměstnanců
 • evidence půjček, spoření a pojištění, včetně sestavení a tisku příkazů k úhradě, vytvoření kompatibilního média pro ČS, a.s., KB a.s., elektronické bankovnictví
 • sledování a odpis dovolené, stanovení nároku
 • základní personální údaje, pracovní smlouvy, věkové struktury
 • potvrzení o zaměstnání, započítaná praxe, odchody do důchodu
 • lékařské prohlidky, kurzy, školení, ISCP
 • zpracování záloh, prémií a odměn, včetně jubilejních
 • zpracování dávek nemocenského pojištění
 • zpracování hrubých a čistých mezd v dávkovém i interaktivním režimu
 • úkolová a časová mzda
 • odvody na zdravotní pojišťovny a sociální zabezpečení, včetně sestavení a tisku příkazů k úhradě, hlášení na ZP, přehledy pro SSZ
 • přehled zálohové a srážkové daně pro finanční úřad, včetně sestavení a tisku příkazů k úhradě
 • široké spektrum výstupních sestav (mincovky, výplatní pásky či sáčky, rozborové sestavy, závěrečné rekapitulace atd.)
 • generátor měsíčních rozborových sestav
 • výpočet procenta nemocnosti
 • roční, čtvrtletní zpracování nebo zpracování za vybrané období:
 • mzdové listy – přehled vyplacených DNP
 • potvrzení o příjmu k žádosti o DSSP
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • výkaz práce (MF) 2-04, Škol (MŠMT) P 1-04
 • Nem Úr 1-01, Výkaz (MPSV) 19a-01, ÚNP 4-01
 • výpočet nových průměrných výdělků pro náhrady a DNP
 • výpočet daně z příjmu
 • přehled průměrných hrubých a čistých mezd za období
 • automatizovaný výstup do účetnictví
 • zasílání zálohy na mzdu nebo dobírky poštovní poukázkou
 • úplná parametrizace programu (minimální programové úpravy při změně legislativy)
 • výstupy pro výběrová statistická šetření o ceně práce, o mzdách zaměstnanců
 • výstupy do XML souborů, zasílání dokumentů přes Portál veřejné správy
 • grafické výstupy (hrubé mzdy, srážky, věkové struktury atd.)
 • údržba číselníků (daňová tabulka, střediska, výplatní místa, zdravotní pojišťovny, peněžní ústavy, číselníky operací, výkonů, zakázek)
 • bohaté systémové služby a mnoho dalších užitečných činností spojených s vedením mzdové agendy

Celostátně platné číselníky (např. daňové tabulky) jsou součástí programového vybavení.

Celý systém je provázen tzv. kontextovou nápovědou, která odstraňuje nutnost používání tištěné dokumentace.

Způsob práce v programu je interaktivní, tzn., že při zápisu jakéhokoli datového údaje dochází ihned k jeho zapsání do všech potřebných souborů. Většinu vstupních údajů lze zadávat průběžně po dobu celého měsíce, výpočet dobírek lze provést dle potřeby x-krát za sebou, aniž by došlo ke zkreslení výsledku. Převážnou většinu všech výstupních sestav lze vytvořit pro všechny zaměstnance nebo pouze pro určitou vybranou skupinu či jednotlivce (výběr dle osobního čísla, střediska atd.). Tato variabilnost a pružnost programu velmi zkrátí časovou náročnost zpracování při složitějších činnostech (např. při sestavování a tvorbě mzdových listů apod.).

MultiSOFT-2000,v.o.s.
MultiSOFT-ACC, s.r.o.
Hybešova 62/14
693 01 Hustopeče u Brna

Odběr zpráv Napište nám Přidat k oblíbeným Kontakty

vytvořil Graweb