Úvod Kontakty

Software Hardware Podpora Vedení_účetnictví

Komplex

Komplexní a efektivní systém pro správu Daňové evidence, Podvojného účetnictví a Mzdové agendy.

Komfortní a systémový přístup.
Vzájemné propojení dodávaných modulů.

Zjistit více

J-KOMPLEX

J-KOMPLEX

Verze/Kč                     Základ +MTZ +Zakázky
Monouživatelská          2 900 500 500
Síťová                          4 900 900 900

(verze DOS kompatibilní s WIN 7, 8,10)

Systém “Daňové evidence” se skládá z těchto modulů:

Účetnictví
Peněžní deník, Přehled dokladů, Hlavní kniha, Výsledovka středisek, podniku, Státní výkaz, Stavy účtů, Výkazy DPH, Daň z příjmu
Saldokonto
Faktura vydaná, přijatá, Prodejka za hotové, Zálohové faktury, Nevyrovnané pohledávky, závazky, Příkazy k úhradě, Upomínky
MTZ
Příjemka, Výdejka, Převodka, Karta – Pohyb – Stav zásob, Podlimitní zásoby, Zásoby bez pohybu, Marže zásob, Cenové rozdíly
EZ
Evidence zakázek – výsledné kalkulace
Operativa
Hmotný a nehmotný investiční majetek, Drobný HM, Leasing, Rezervy, Kniha jízd, Inventární seznamy, Pokladna – prodej přes paragony
Číselníky
Ceník, Účetní osnova, Střediska, Vozidla, Sklady, Adresář, Nastavení barev, tiskáren, klávesnice, času, data, Archivace, Rearchivace, Manuál
Multilicence
Základ + 1 000,- Kč od 2 do 5 uživatelů
+ 2 000,- Kč více jak 5 uživatelů
 • Stoprocentní interaktivní systémový přístup ve všech úlohách, možnost automatického číslování dokladů, přednastavení opakovaných hodnot v úlohách
 • Vzájemné propojení dodávaných modulů – každý doklad se po zápisu promítne ihned do všech příslušných subsystémů
 • Dodávaná účetní osnova s přímou vazbou na požadovaný státní výkaz “Příjmů a výdajů”, výpočet Daně z příjmu
 • Metodicky vyřešená oblast DPH s vazbou na příslušné výkazy
 • Komplexně zpracovaná problematika MTZ
 • Okamžitý tisk všech sestav bez předchozích výpočtů uzávěrky
 • Komfortní Saldokonto odběratelů a dodavatelů s možností vedení v jakékoliv cizí měně
 • Tisk Prodejky za hotové, evidence tržeb, Paragonů
 • Tisk příkazů k úhradě a inkasu
 • Přímá vazba Fakturace a číselník Zboží a Ceník materiálu
 • Obsáhlá operativa pro vedení Majetku, tisk Inventárních seznamů, vytváření Korespondence, Knihy jízd, Knihy zakázek
 • Tisk všech základních dokladů jako Faktura, Pokladní doklady, Příjemka a Výdejka materiálu, Účetní doklad
 • Tisk knih a karet jako Kniha faktur vydaných a přijatých, pokladní kniha, Karta hmotného a nehmotného majetku
 • Bohatý systém kontextové nápovědy
 • Široké systémové služby, které ocení jak začátečník, tak i zkušení uživatelé
 • Konverze důležitých sestav a dokladů pro zpracování ve WIN

Dodávané verze: – mono – multi – síťová

MultiSOFT-2000,v.o.s.
MultiSOFT-ACC, s.r.o.
Hybešova 62/14
693 01 Hustopeče u Brna

Odběr zpráv Napište nám Přidat k oblíbeným Kontakty

vytvořil Graweb